Вълков, Стефан
АНАЛОГОВА
ЕЛЕКТРОНИКА


Българска, първо издание
ISBN 954-03-0617-5
стр. 495
Формат 70x100/16
Мека подвързия
Цена 18,50 лв.

        На всички, които изучават полупроводникови елементи и аналогова схемотехника, и на техните преподаватели издателство „Техника“ предлага второто издание на „Аналогова електроника“ от проф. д. т. н. Стефан Вълков. Книгата обхваща цялото многообразие на електронните елементи – диоди, биполярни и полеви транзистори с PN-преход, MOS транзистори, операционни усилватели, релаксационни генератори, както и техните приложения в инженерната практика. Особено ценни са практическите схеми, дадени като примери при разглеждането на съответния тип елементи или като решени задачи с конкретни числени стойности. Книгата притежава основните характеристики на добрия учебник:

  • добре структурирано съдържание;
  • постепенно преминаване от простото към сложното;
  • задълбочено, но същевременно ясно и достъпно изложение на материала;
  • добре подбрани и информативни илюстрации;
  • решени задачи за анализ и проектиране на електронни схеми, допринасящи за затвърдяване на наученото и осмислянето му в практически план;
  • подходящо графично оформление.

       Тези качества правят книгата подходяща както за работа в клас с преподавател, така и за самоподготовка. Тя ще бъде неоценимо учебно помагало за учениците от професионалните гимназии и колежи, обучаващи се в областта на електрониката, компютърната и комуникационната техника, автоматиката. Книгата може да се използва с успех като учебник и от студентите в техническите университети, обучаващи се за бакалаври и магистри в тези области.

Обратно към списъка на учебниците