Русев, Д. и др.
Електрически измервания
Българска, първо издание
ISBN 954-03-0597-7
Стр. 336
Формат 60х90/16
Мека подвързия
Цена 13,50 лв.

        ОТ ТАЗИ КНИГА ЩЕ НАУЧИТЕ:
 • как са устроени и как работят електромеханичните, електронните и цифровите измервателни уреди
 • как могат да се наблюдават и записват електрически величини с електроннолъчеви осцилоскопи
 • как се измерват електрически токове и напрежения с различна големина и честота
 • как се измерва електрическа мощност в еднофазни и трифазни вериги
 • как се измерва електрическа енергия и какви грешки се допускат при свързване на електромерите
 • как се измерват електрически съпротивления, капацитети и индуктивности
 • как се измерват честота и фазова разлика
 • как се измерват магнитни величини и как се изследват магнитни материали
 • как се измерват механични премествания, сили и напрежения
 • как се измерват скорост и път
 • как се измерва температура

        В книгата са разгледани също информационно-измервателните (разпределени) системи и методите за точни измервания чрез подходяща обработка на получените резултати, начините за номериране на класовете на точност на измервателните средства и др.

       Книгата е одобрена от МОН като учебно помагало с протокол № 10 от 11.10.1999 г.

Обратно към списъка на учебниците