Предлагаме Ви книги в следните области

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ТОПЛОТЕХНИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

АРХИТЕКТУРА И СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ХОБИ ЛИТЕРАТУРА

СБОРНИЦИ С РЕЦЕПТИ ЗА ХРАНЕНЕ

РЕЧНИЦИ

 
   

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

За книгата

Тренков, Й. Енциклопедия на електрониката, том І. Елементи и технологии. Цена 20,00 лв.

За книгата

Тренков, Й. Енциклопедия на електрониката, том ІІ. Компютри, дискове и ленти. Цена 19,00 лв.

За книгата

Тренков, Й. Енциклопедия на електрониката, том ІІІ. Интегрални схеми и сензори. Цена 19,00 лв.

За книгата

Тренков, Й. Енциклопедия на електрониката, том ІV. Комуникации. Принципи, системи и мрежи. Цена 35,00 лв.

 

Делвиг, И. Всичко за вашето DVD. Цена 5,00 лв.

За книгата

Кюн, Е. Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми. Цена 15,00 лв.

За книгата Златаров, В. Операционни усилватели и други усилвателни интегрални схеми. Справочник. Цена 14,00 лв.
За книгата Колев, И. Оптоелектроника. Цена 16,00 лв.
За книгата

Тютюнджиев, Н. Повреди и ремонт. Част 1. Японски и южнокорейски телевизионни приемници. Цена 15,00 лв.

За книгата

Тютюнджиев, Н. Повреди и ремонт Част  2. Японски и южнокорейски телевизионни приемници. Цена 15,00 лв.

Нюрман,Н. и др. Професионални електронни схеми. Генератори. Цена 10,00 лв.  

Схеми към книгата

Тютюнджиев, Н. Ел. Схеми за японски и южнокорейски телевизионни приемници. Част 1. Цена 10,00 лв.

 

Схеми към книгата

Тютюнджиев, Н. Ел. Схеми за японски и южнокорейски телевизионни приемници. Част  2. Цена 20,00 лв.

 
 

Опенхайм, А. Сигнали и системи. Цена 20,00 лв.

 

Тютюнджиев, Н. ТВ приемници с цифрова обработка на сигнала. Описание и ремонт. Цена 16,00 лв.

 
За книгата Делийски, А.Технология на IP телевизионните услуги. Цена 17,00 лв.
Браун, М. Токозахранващи устройства - наръчник. Цена 15,00 лв.
 

TTL интегрални схеми (джобен справочник). Част 1. Цена 9,00 лв.

 
 

TTL интегрални схеми (джобен справочник). Част 2. Цена 6,00 лв.

 

За книгата

TTL интегрални схеми (джобен справочник). Част 3. Цена 6,00 лв.

 
За книгата Токхайм, Р. Цифрова електроника. Цена 15,00 лв.  
 

Нагоре

 
 

 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 
  Закон за енергетиката (поредица "Нормативни документи"). Цена 3,00 лв.  
  Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (поредица "Нормативни документи"). Цена 3,00 лв.  
  Нагоре  
   
 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 
За книгата Файлове с програмите към книгите на автора Йордан Тончев: Maple, MATHEMATICA, MuPAD, MATLAB  
За книгата Тончев, Й. Maple. Преобразувания, изчисления, визуализация. Цена 17,00 лв.  
За книгата Тончев, Й. MATHEMATICA. Преобразувания, изчисления, визуализация. Цена 17,00 лв.  
За книгата Тончев, Й. MuPAD. Новият символен мотор на MATLAB. Цена 17,00 лв.  
За книгата Тончев, Й. MATLAB® 7. Преобразувания, изчисления, визуализация, част I. (второ преработено и допълнено издание). Цена 20,00 лв.  
За книгата Тончев, Й. MATLAB® 7. Преобразувания, изчисления, визуализация, част II.. Цена 17,00 лв.  
За книгата Тончев, Й. MATLAB® 7. Преобразувания, изчисления, визуализация, част III. Цена 17,00 лв.  
 

Богданов, Д. Език за програмиране С. Цена 14,00 лв.

 
 

Ливайн, Дж. Internet за новаци. Цена 15,00 лв.

 
За книгата

Петров, П. Повече от 111 примерни програми на ТурбоПаскал. Цена 12,00 лв.

 
  Линк, В. Програмиране на Асемблер. Цена 14,00 лв.  
За книгата Дембовски, К. PC - Сервизен справочник, том 1 Цена 24,00 лв.  
За книгата Дембовски, К. PC - Сервизен справочник, том 2 Цена 20,00 лв.  
За книгата Дембовски, К. PC - Сервизен справочник, том 3 Цена 14,00 лв.  
За книгата Дембовски, К. PC - Сервизен справочник, том 4 Цена 12,00 лв.  
  Нагоре  
   
 
 

ТОПЛОТЕХНИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

 
За книгата Киров, Д. ТОПЛИННО СТОПАНСТВО. Цена 23,00 лв.  
За книгата Киров, Д. ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ. Цена 20,00 лв.  
Дечев, Д. СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ И СИСТЕМИ. Цена 12,00 лв.  
За книгата Справочник по отопление, климатизация и охлаждане, част ІІ. Отопление, топло- и газоснабдяване. Цена 47,00 лв.  
  Термодинамични и топлофизични свойства на вещества (справочник). Цена 17,00 лв.  
  Нагоре  
   
 

МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

 
За книгата Гатев, Г. Наръчник по климатични инсталации. Цена 29,00 лв.  
  Ненов, П. Параметрично оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки. Цена 8,00 лв.  
  Златева, Г. и др. Структура на металите (електронномикроскопски атлас). Цена 3,00 лв.  
  Нагоре  
   
 

АРХИТЕКТУРА И СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

 
За книгата Арсов, Р. и др. Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения. Цена 25,00 лв.  
За книгата Калинков, П. Пречистване на природни води. Цена 22,00 лв.  
Ангелов, Ч. Наклонени покриви. Цена 8,00 лв.  
За книгата Кузманов, П. Клас на бетона. Контрол и оценка. Цена 15,00 лв.  

За книгата

Калъпов, Е. Как да построиш къща, да направиш ремонт ­ без да те ошушкат, без да те ощавят. Цена 16,00 лв.

 
За книгата Колев, Ч. Комплексни системи за геозащита. Цена 15,00 лв.  
 

Натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения. Проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Поредица „Нормативни документи". Цена 6,00 лв.

 
За книгата Фрьосел, Ф. Саниране на сгради, увредени от влага и соли. Цена 15,00 лв .  
  Нагоре  
   
 

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 
За книгата Спасов, В. Инженерна логистика. Подемно-транспортни машини, процеси и системи. Цена 23,00 лв.  
За книгата Косев, К. Ситроен ZX, XANTIA, XSARA. Ремонт, експлоатация, техническо обслужване. Цена 30,00 лв.  
За книгата Косев, К. Фолксваген Голф III, Венто. Ремонт, експлоатация, техническо обслужване. Цена 27,00 лв.  
За книгата Косев, К. Аз ремонтирам Шкода - Фелиция, Фаворит, Форман. Цена 18,00 лв.  
  Косев, К. Аз ремонтирам Лада Самара. Цена 12,00 лв.  
За книгата Попов, П. Аз ремонтирам МОСКВИЧ. Цена 7,00 лв.  
За книгата Попов, П. Аз ремонтирам ПЕЖО 205. Цена 12,00 лв.  
  Попов, П. Аз ремонтирам РЕНО-5. Цена 10,00 лв.  
За книгата

Закон за движение по пътищата. Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата. Цена 5,00 лв.

 
 

Димитров, А. и др. Леки автомобили. Автомобилни газови уредби. Цена 23,00 лв.

 
За книгата Димитров, А. и др. Леки автомобили. Запалителни уредби. Цена 17,00 лв.  
  Димитров, А. и др. Леки автомобили. Наръчник по дизелова горивна апаратура. Цена 17,00 лв.  
 

Димитров, А и др. Леки автомобили. Наръчник по карбуратори. Цена 15,00 лв.

 
 

Божинов, Б. Леки автомобили. Неизправности в ел. уредба на автомобила. Цена 13,00 лв.

 
За книгата Трайков, Л. Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията. Цена 15,00 лв.  
  Нагоре  
   
 

ХОБИ ЛИТЕРАТУРА

 
Симеонов, Л. Озвучаването достъпно за всички. Цена 13,00 лв.  
Трифонов, К. Практическо ръководство по технология на шевното производство. Цена 9,00 лв.  
За книгата Караколов, Л. Ремонт на автоматични перални машини. Цена 9,00 лв.  
За книгата Клисарски, К. Риболов със силиконова стръв. Цена 5,00 лв.  
 

Уестхаймер, Р. Секс за новаци и за всички ... юнаци. Цена 10,00 лв.

 
За книгата Дечев, Д. Слънчеви колектори и системи. Цена 12,00 лв.  
  Нагоре  
   
 

СБОРНИЦИ С РЕЦЕПТИ ЗА ХРАНЕНЕ

 
Петрова, С., Д. Байкова и др. Сборник РЕЦЕПТИ за ученическите столове и бюфети. Цена 59,00 лв.  
За книгата Сомов, Г. и др. Сборник РЕЦЕПТИ за заведенията за обществено хранене. Цена 85,00 лв.  
За книгата Петрова, С. и др. Сборник РЕЦЕПТИ с наръчник за хранене на децата от 3 до 7-годишна възраст. (Предстои ново преработено издание!)  
  Нагоре  
   
 

РЕЧНИЦИ

 
Немско-български политехнически речник (трето преработено и допълнено издание в съответствие с новия правопис). Цена 89,00 лв.  
  Джераси, Е. Английският в Windows и Microsoft Office. Цена 13,00 лв.  
Английско-български и българско-английски речник по строителство и архитектура. Цена 25,00 лв.  
Английско-български политехнически речник. Цена 82,00 лв.  
  Кратък българско-английски политехнически речник. Цена 29,00 лв.  
За книгата Кратък руско-български политехнически речник. Цена 25,00 лв.  
  Нагоре  
   
  Обратно към заглавната страница© Издателство "Техника" ООД, 1998 - 2000 г.
© Александър Наничков, художник, 1998 - 2000 г.

 
Страницата е обновена на 16 март 2015 г.
Пишете на адрес sales@technica-bg.com